วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการอบครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี

โครงการอบครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใน กศน.ตำบลและ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรีและจัดทำแผนการเรียนการสอนรายบุคลให้สอดคล้องกับโปรแกรมการเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๒๔-๒๖ พค. ๕๙

โดยมีคณะวิทยากรและตารางการอบรมดังนี้

เวปตำบลที่จัดทำแล้ว
ภาพกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
วันที่ 6 เมษายน 2559 
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559